Showing all elements of the energy transition

In the pursuit of achieving carbon neutrality, evaluating progress in energy transition projects requires a nuanced approach that considers diverse perspectives and interests. This report delves into the challenges of measuring progress credibly, consistently, and...

Nieuwe meetcriteria nodig voor grote decarbonisatieprojecten

De transitie van fossiele naar hernieuwbare, koolstofarme vormen van energie kan en moet sneller en beter dan tot nu toe het geval is. Hiervoor is het nodig om de voortgang van grote energie-infrastructurele projecten die al zijn of nog worden opgestart breder en...