Nieuwe meetcriteria nodig voor grote decarbonisatieprojecten

De transitie van fossiele naar hernieuwbare, koolstofarme vormen van energie kan en moet sneller en beter dan tot nu toe het geval is. Hiervoor is het nodig om de voortgang van grote energie-infrastructurele projecten die al zijn of nog worden opgestart breder en...

New report announcement: Phasing out carbon

With ‘all hands on deck’, we can meet the Paris climate targets. THE HAGUE – Achieving the Paris Climate Accord objectives in 2050 is by now becoming increasingly difficult, but if we go “all in”, it is still possible. This is one of the messages...